onsdag d. 19. december 2018    
Klik for at komme til forsiden
Kirke- og Sogneblad for Randlev og Bjerager Forsiden ->Kirkeblad 
For at læse bladet online, skal du have Adobe Reader installeret - hent det evt. her
Arkiv:
Herunder kirke- og sogneblad for 2019. Vælg evt. anden årgang i arkivet til højre ->
Nr. 1, 2019 - December 2018, Januar-Februar 2019

36. årgang
Download kirkeblad (størrelse: 600.92 Kb)
     

Kirke- og sognebladet

- Udgives hver 3. måned af Randlev-Bjerager menighedsråd. Stof til bladet afleveres senest første søndag i månederne februar, maj, august og november og sendes til e-mail: mrs@km.dk

Redaktion:
Mette Rothmann Sørensen, Præstegården.

Kirke- og Sognebladet finansieres af Randlev-Bjerager menighedsråd. Ønsker man at bidrage til bladets drift kan dette ske på konto: 1944 – 9440002308

Synspunkter udtrykt i Kirke-Sognebladet deles ikke nødvendigvis af redaktionen.

Oplag: 750 stk.

Sats og tryk: A.R.T. Stilling

   2018 - Randlev og Bjerager Sogne http://www.randlev-bjerager-sogne.dk